Algemene Rekenkamer

Verantwoordingsonderzoek Online

We willen de website 'Verantwoordingsonderzoek Online' creëren. We willen beginnen met een gedegen informatieontwerp

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

Oplossing

De Algemene Rekenkamer publiceert elk jaar de bevindingen van haar Verantwoordingsonderzoek, waarin zij de financiën, het beleid en de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid onder de loep neemt.

In 2013 gaat de Algemene Rekenkamer deze bevindingen publiceren op de website ‘Verantwoordingsonderzoek Online’. De belangrijkste doelgroepen zijn Tweede Kamerleden en hun medewerkers.

Het onderzoek bevat heel veel details. Om die online helder aan te bieden is er een informatieontwerp gemaakt. Daarbij zijn rapporten van voorgaande jaren gebruikt als basis. Niet alleen de complexiteit, maar ook de gevoeligheid van de informatie maakte een gedegen informatieontwerp cruciaal.

Juist door die complexiteit en gevoeligheid is er veel tijd besteed met de onderzoekers van de Algemene Rekenkamer om helderheid te creëren die niet alleen paste bij de denkwijze van de onderzoekers, maar ook van de doelgroep.

Het informatieontwerp is vervolgens omgezet in een interactieontwerp en daar hebben we een visual design van gemaakt. Het ontwerp is tussentijds getest met gebruikers door een derde partij. Die gebruikers beoordeelden het ontwerp met gemiddeld een 8. De bevindingen zijn gebruikt om het ontwerp nog beter te maken.

Activiteiten

  • Sessies met stakeholders over de huidige situatie en over requirements
  • Informatieontwerp
  • Interactieontwerp
  • Visual design

Deliverables

  • Informatiemodel
  • Informatiestructuur
  • Storyboards
  • Wireframes
  • Interactiespecificaties
  • Design van elke template (Photoshop)

Impact

Eén van de uitdagingen was het toekomstvast maken van het informatie- en interactieontwerp, en het mogelijk maken over jaren heen te kunnen vergelijken. Met veranderingen in de politiek veranderen ook overheidsinstellingen, waaronder ook Ministeries. Zo was er ooit een Ministerie van Landbouw, en Landbouw is nu een onderdeel van Economische Zaken.

Met dit ontwerp kan de Algemene Rekenkamer nu jaren vooruit met het publiceren van hun verantwoordingsonderzoeken.