Fifthplay

Partner Portal

Wij willen ons beheerplatform voor onze partners moderniseren en uitbreiden met tactische en strategische informatie en functionaliteit. Ook willen wij het portal geschikt maken voor een aantal nieuwe doelgroepen. Help ons met het concreet maken van deze wensen door middel van een ontwerp voor deze portal.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

Oplossing

Fifthplay is onderdeel van de Niko group en gespecialiseerd in telemonitoring en home automation-oplossingen. Hun schaalbare platform bestaat uit een centrale data-server die meetgegevens verzamelt via een breed scala aan meet en regel devices. Deze worden uitgelezen door een gateway bij de gebruiker thuis of op kantoor.

Fifthplay bedient de markt voornamelijk via partners. Deze partners hebben toegang tot het Fifthplay-platform en bij de benodigde hardware en kunnen dit “white labelled” als dienst aanbieden aan hun klanten. Eerste- en tweedelijns support wordt vaak geleverd door de partners zelf.

Het huidige partner portal biedt beperkt operationeel beheer door partners. In het nieuwe portal moeten o.a. klant overstijgende rapportages, gedelegeerd autorisatie-beheer en gecontroleerde uitrol van firmware-upgrades mogelijk worden.

Stroomt heeft in dit traject haar 1-10-100 aanpak gebruikt. Eerst zijn, samen met alle stakeholders, de functionele requirements van het systeem doorgenomen. Hiervan zijn een aantal voorbeeldschermen gemaakt bij wijze van samenvatting.

Daarna is in 10 dagen een aantal partners bezocht en geïnterviewd en zijn die eisen gevalideerd. Op basis van die exercitie is er een prototype gemaakt van het portal van de toekomst. Dit prototype illustreert de belangrijke kenmerken van het ontwerp. Ook is er een backlog opgesteld en is de visuele stijl bepaald.

In de 100 fase is er, ter voorbereiding op een agile implementatietraject, een gedetailleerder prototype gemaakt en is er een globale functionele beschrijving opgesteld. Verder is er een visueel ontwerp gemaakt. Uiteindelijk begeleid Stroomt de realisatie door bijwerken van het design daar waar nodig.

Activiteiten

  • Requirements verzamelen
  • Interactie ontwerp
  • Visual ontwerp
  • Front-end development

Deliverables

  • Prototype/klikbare wireframes (in 3 iteraties)
  • Product back-log
  • Styleboards
  • Functionele specificaties
  • Visual design/stijlgids