Rabobank

Funnel woonverzekering

Ontwerp het nieuwe online verkoopkanaal voor het nieuwe woonverzekeringsproduct op de website van de Rabobank.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

Oplossing

Rabobank is intermediair voor interpolis. Interpolis heeft een geheel nieuwe woonverzekering ontwikkeld die beter geschikt is voor online verkoop. In samenwerking met een team van business analisten en product managers van Rabobank en Interpolis is er gewerkt aan de online verkoopondersteuning voor dit nieuwe product.

In dit multidisciplinaire team heeft Stroomt de user requirements verzameld en aan de hand daarvan de sales funnel ontworpen die past binnen de architectuurkaders en huisstijl van Rabobank en bovendien aansloten bij de visie van het productmanagement. Vervolgens werden deze uitgewerkt in wireframes en in verschillende iteraties afgestemd met stakeholders van Interpolis en Rabobank.

Uiteindelijk is er door Stroomt een klikbaar prototype gebouwd. Verschillende iteraties van dit prototype zijn met gebruikers getest in het UX lab van de Rabobank. Stroomt heeft de bouw begeleid door advies en waar nodig verfijning van de ontwerpen en het prototype.

Activiteiten

  • Gebruikersonderzoek
  • Conceptueel ontwerp
  • Stakeholdersessies
  • Bouwbegeleiding agile teams
  • Realisatie mock-up

Deliverables

  • Interactieontwerpen
  • Prototype