Nederlands Jeugdinstituut

Corporate website

Onze website past niet meer bij de nieuwe strategie van onze organisatie. Help ons met het maken van een vertaalslag van de nieuwe strategie naar de website.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

Oplossing

Het Nederlands Jeugdinstituut is hèt kennisinstituut voor professionals werkzaam in de jeugdzorg in Nederland. Professionals in de jeugdzorg raadplegen het NJi en dus ook haar website op het moment dat men kennis nodig heeft.

Onder andere door een terugtredende overheid en met name de transitie in de zorg is het noodzakelijk dat het Nji haar strategie aanpast. De website moet hierbij een belangrijk instrument blijven en daardoor aangepast worden zodat de site de strategie blijft ondersteunen. Het team van Stroomt is gestart om allereerst een goede vertaalslag te maken van de strategie naar de site. Hiervoor zijn strategiesessies georganiseerd. Daarnaast heeft Stroomt de (deels beschikbare) persona’s en het informatieontwerp verder uitgewerkt. Verder heeft Stroomt gebruikersonderzoek gedaan door diverse gebruikers uit verschillende doelgroepen te interviewen.

Al deze input heeft Stroomt gebruikt om het nieuwe concept en de nieuwe site te ontwerpen. Naast de interactie is ook een nieuwe visuele stijl ontworpen die toegepast is op de interactieontwerpen. Het team van Stroomt heeft, daar waar nodig, een begeleidende rol gespeeld bij de bouw van de nieuwe website.

Activiteiten

 • Strategie sessie
 • Uitwerken persona’s
 • Uitontwerpen informatieontwerp
 • Interviews en workshops
 • Interactieontwerp
 • Ontwerp nieuwe visuele stijl en toepassen visuele stijl op interactieontwerp
 • Bouwbegeleiding

Deliverables

 • Persona’s
 • Informatieontwerp
 • Wireframes
 • Gelaagde PSD’s
 • Specs